dokumenty na półceUsługi kadrowo-płacowe dla firm 

Kompleksowy outsourcing

Prowadzenie przedsiębiorstwa, które zatrudnia pracowników, to nie tylko obowiązek prowadzenia rzetelnej i zgodnej ze stanem faktycznym księgowości, ale również regulacja zagadnień związanych z kadrami i płacami w firmie. Jako pracodawca, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnionymi na miejscu osobami.

Dotyczy to zarówno prowadzenia akt osobowych pracowników, jak i sporządzaniem i egzekwowaniem listy płac. Wszystkie dokumenty, jak w przypadku jednoosobowej firmy, muszą być składane w określonej formie i terminach. Wsparcie biura jest niezbędne w przypadku zatrudniania dużej liczby osób, ale może okazać się przydatne nawet przy niewielkiej grupie pracowników, kiedy nie ma na miejscu działu kadr.

Zakres usług kadrowo-płacowych

Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona Chłopek proponuje klientom kompleksowy zakresy usług, do których należą między innymi:

  • przygotowywanie umów zlecenia oraz umów o pracę,
  • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich,
  • sporządzanie listy płac,
  • naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za urlop,
  • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
  • sporządzanie raportów, bilansów i zestawień finansowych,
  • wydawanie świadectw pracy,
  • pilnowanie terminów szkoleń BHP i badań lekarskich,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS.

Dodatkowo pracownik biura wspiera w składaniu deklaracji PFRON i kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy. Na bieżąco udzielane są również porady z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kancelaria pozostaje w kontakcie z klientem, informując go o postępach prac.