podawanie dokumentówObsługa spółek

Postaw na wiedzę i doświadczenie specjalistów

Firma zewnętrzna zajmująca się prawem podatkowym pozostaje wrażliwa na wszelkie zmiany w przepisach. Kancelaria swoje usługi kieruje także do właścicieli i wspólników spółek. Dzięki temu powierzają oni sprawy księgowości i podatków w ręce osób z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą. Zdejmuje to ciężar obowiązków z osób zaangażowanych w działanie firmy i pozwala skupić się na jej działalności. To duża oszczędność czasu, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka popełnienia błędu lub przeoczenia terminów.

Działalność spółek, niezależnie od ich charakteru, ograniczona jest szeregiem przepisów prawa. Ich przestrzeganie zapewnia sprawne działanie firmy oraz uniknięcie kar finansowych. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest profesjonalna księgowa, która jest w stanie przygotować wszelką niezbędną dokumentację od ksiąg, przez ewidencje, po sprawozdania na życzenie klienta lub instytucji prowadzącej kontrolę.

Zakres usług skierowanych do spółek

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorcy może być prowadzenie pełnej księgowości i w tym przede wszystkim wspieramy swoich klientów. Jednak zakres usług jest o wiele większy, są to między innymi:

  • tworzenie zeznań podatkowych o wysokości dochodów,
  • audyty podatkowe,
  • optymalizacja opodatkowania,
  • sporządzanie interpretacji podatkowych,
  • tworzenie wykazów aktywów i pasywów,
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald kont,
  • inwentaryzacja majątku,
  • prognozy finansowe.

Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu spółki pozwala jej właścicielom skupić się na innych zagadnieniach, przy jednoczesnym spokoju o zachowanie terminów.